Blackjack spelen

Nu online spelen? klik op de afbeelding om te starten:
EuropeanAdvBJ


Blackjack

 

Blackjack, dat ook wel bekend staat als “twenty-one”, is
het meest gespeelde casinospel wereldwijd. Het standaard spel wordt gespeeld met
een of meerdere stokken van elk 52 kaarten. De basisregel bij het spel is om op
het totaal van 21 punten uit te komen. Je krijgt in het begin twee kaarten, waar
je dit aantal al mee kan bereiken. Is de waarde van de twee eerste kaarten
minder dan 21, kan de speler er voor kiezen om nog (meerdere) kaarten bij te
krijgen, om te proberen zo dichter bij 21 te komen. Het spel wordt wereldwijd in
verschillende varianten gespeeld. Blackjack heeft zijn populariteit vooral te
danken aan de combinatie van strategie en geluk.

 

Geschiedenis

De voorganger van Blackjack was het spel “twenty-one”, een
spel waar niemand de oorsprong echt van kent. De eerste referenties zijn terug
te vinden in de werken van Miguel de Cervantes, de auteur van Don Quixote, en
zelf een gokker. De belangrijkste karakters in zijn verhaal “Rinconete y
Cortadillo” zijn een paar oplichters die werkzaam zijn in Sevilla. Ze zijn
vooral bekwaam in het vals spelen bij het spel “veintiuna” (Spaans voor
eenentwintig).

 

Toen 21’en werd geïntroduceerd in de Verenigde Staten was
het daar niet erg populair, dus bedachten gokhuizen allerlei speciale bonussen
om spelers naar de tafels te lokken. Een van deze bonussen was een 10-op-1
uitbetaling als de speler een hand had met een schoppenaas en een zwarte boer
(of klaver, of schoppen). Deze hand werd ook wel een “blackjack” genoemd, en de
naam bleef aan het spel hangen, ook al werd deze bonus al snel afgeschaft. In
het huidige spel is een “blackjack” een aas met een willekeurige kaart die tien
punten waard is.

 

Spelregels tegen het casino

In blackjack tegen het Nederlands casino speelt de dealer tegen een
tot zeven spelers aan een niervormige tafel. Elke speler speelt zelf zijn eigen
hand alleen tegen de dealer. Aan het begin van elke ronde, plaatst de speler een
inzet in de zogenaamde “betting box” en krijgt hij twee startkaarten. Het doel
van het spel is om een hoger totaal te krijgen dan de dealer, zonder over 21
heen te gaan. Kaarten van 2 tot 10 hebben precies de waarde die op de kaart
staat. De boer, vrouw en koning (ook wel “face cards” of “plaatjes” genoemd)
tellen voor 10, en de aas kan zowel voor 11 of 1 staan, afhankelijk van de eigen
keus van de speler. De speler is als eerst aan de beurt, en kan kiezen voor
extra kaart(en) of hij kan passen. Als de speler over 21 heen gaat, verliest hij
automatisch zijn hand en zijn inzet. Uiteindelijk speelt de dealer zijn eigen
hand. Als de dealer boven de 21 uit komt, verliest hij tegen alle nog
overgebleven spelers die nog kaarten hebben die 21 of minder waard zijn. Als
noch de speler, noch de dealer boven de 21 uit komt, dan wint de hoogste hand.
Als de speler gelijkspeelt tegen de dealer is het een zogenaamde “push” en wordt
de inzet teruggeven aan de speler. Het is dus mogelijk dat de dealer verliest
van enkele spelers aan een tafel, maar toch in diezelfde ronde andere spelers
met lagere aantallen verslaat.

De dealer speelt bij blackjack volgens afgesproken regels. Als de dealer meer
dan 17 punten heeft, zal hij altijd passen en geen meer kaarten vragen. Heeft
hij minder, trekt hij nog een kaart. De enige uitzondering op deze regel is een
zogenaamde “zachte 17” (een hand waar een aas bij zit die als 11 punten wordt
geteld). Met een zachte 17 zal de dealer de casinoregels volgen, die op de tafel
staan geprint (of een kaart erbij nemen, of passen).

De beste hand mogelijk is een “blackjack, een aas en een tien/plaatje bij je
eerste twee kaarten. Een speler zal altijd winnen met deze hand, of de dealer
moet zelf ook een blackjack hebben. In dat geval is het een gelijkspel. Als er
gespeeld wordt met een dichte kaart, en een open kaart, is het ook mogelijk om
“insurance” te nemen als de open kaart van de dealer een aas is. Deze keuze is
er om je te verzekeren tegen de kans dat de dealer blackjack heeft (zijn andere,
dichte kaart, zou dan een 10 of een plaatje moeten zijn). De “insurance bet”
betaalt 2-op-1 uit als de dealer ook daadwerkelijk een blackjack heeft.

Op een tafel staan ook minimum- en maximuminzetten geplaatst. De uitbetaling
op de meeste inzetten is 1-op-1, dat inhoudt dat de speler hetzelfde bedrag wint
als hij heeft ingezet. Bij een blackjack krijg je 3-op-2 uitbetaalt, je krijgt
dan 3 euro voor elke ingezette 2 euro.

Beslissingen van de speler

Nadat een speler zijn eerste twee kaarten heeft gekregen,
zijn er vier standaard opties mogelijk. De speler kan een kaart erbij nemen,
passen, zijn inzet verdubbelen of zijn kaarten splitsen. Bij sommige casino’s is
er ook een vijfde optie mogelijk, namelijk je hand opgeven.

 

Als je een extra kaart erbij neemt, zal je van de
dealer een kaart krijgen. In het casino zijn hier ook signalen voor,
bijvoorbeeld door te tikken met je vinger op de tafel.

Passen doe je in een casino door met je hand horizontaal over je
kaarten heen te zwaaien. Je zult dan geen kaarten meer erbij krijgen.

Als een speler zijn eerste twee kaarten heeft gekregen en voordat je om
meerdere kaarten hebt gevraagd, heb je ook de mogelijkheid om te verdubbelen.
Dit houdt in dat de speler zijn originele inzet verdubbelt. In de ruil hiervoor
krijgt hij nog maar een enkele kaart van de dealer. Je doet dit door een gelijke
inzet aan je startinzet naar de betting box te schuiven.

Het is ook mogelijk om je eerste twee kaarten te splitsen. Dit kan
alleen als je kaarten een paar zijn, wat inhoudt dat het twee dezelfde kaarten
moeten zijn, zoals twee azen. Om dit te doen in een casino plaats je een zelfde
inzet als je startinzet naast de betting box waar je startinzet staat. Hierna
zal de dealer je twee kaarten splitsen, en speel je het potje met twee handen
verder.

In sommige casino’s is er ook een vijfde optie, namelijk je hand opgeven
of overgeven. Nadat de dealer heeft gekeken of iemand aan tafel een
blackjack heeft, kan de speler dit doen. Hij geeft dan de helft van zijn inzet
op, en zijn hand wordt niet uitgespeeld.

Een speler kan uiteindelijk zo veel mogelijk kaarten erbij vragen als hij
maar wil, zolang zijn hand maar niet boven de harde 20 uitkomt (een 20 zonder
een aas). Als alle spelers klaar zijn met het nemen van hun beslissingen, speelt
de dealer zijn hand uit volgens de vooropgestelde regels.

Voordeel van het casino

Net zoals bij alle andere spellen in het casino, is er ook
een huisvoordeel bij het spel blackjack. Het voordeel komt vooral door het feit
dat als een speler boven de 21 uitkomt, hij automatisch verliest, onafhankelijk
van het feit of de dealer dit ook doet in hetzelfde potje. Als een willekeurig
casino een huisvoordeel – over de langere termijn – van 5% heeft, houdt dit in
dat het casino uiteindelijk gemiddeld 5% van jouw inzetten zal winnen. Als je
gebruikt maakt van de best mogelijke strategie (die bekend staat als de
“basisstrategie”), daalt het huisvoordeel meestal naar 1%. In vergelijking met
andere casinospelen is dit een erg laag voordeel, wat erg gunstig is voor de
speler. Maar natuurlijk speelt niet iedere speler volgens bepaalde strategieën,
waardoor het eigenlijke huisvoordeel in werkelijkheid veel hoger zal liggen.

 

Aantal gebruikte stokken

Het aantal stokken dat gebruikt wordt heeft grote invloed
op de kansen van de speler om te winnen, want het heeft effect op het
huisvoordeel. Een reden hiervoor is dat een blackjack in een spel met een enkele
stok waarschijnlijker is dan in een spel met meerdere stokken. Het effect van
een blackjack is ook veel groter, want als je als speler een blackjack hebt, is
de kans dat de dealer er ook een heeft significant kleiner. Hierdoor heb je meer
kans op een 3-op-2 uitbetaling. Hieronder staat een tabel met de huisvoordelen
bij blackjack.

 

Aantal
stokken


Huisvoordeel

Een stok

0.17%

Twee stokken

0.46%

Vier stokken

0.60%

Zes stokken

0.64%

Acht stokken

0.66%

 

Hersplitsen

Als een speler een paar splitst uitgezonderd een paar azen,
en er verschijnt een derde kaart met dezelfde waarde, dan kan de speler er voor
kiezen om nog een keer te splitsen, en zo een derde inzet op de tafel te
plaatsen. Sommige casino’s staan ongelimiteerd splitsen toe, anderen beperken
het tot bijvoorbeeld 4 keer per potje.

 

Hersplitsen van azen

Als je een paar azen hebt gesplitst, is er vaak de regel
dat je nog maar een enkele kaart krijgt op elke aas. De speler kan niet verder
splitsen, verdubbelen, of nog meer kaarten vragen bij beide handen. Door deze
regel stijgt het voordeel van het casino iets ten opzichte van ongelimiteerd
kaarten bijvragen en doorsplitsen, al is deze regel niet overal in gebruik.

 

Verdubbelen na splitsen

Na het splitsen van een paar (uitgezonderd azen) is het
vaak mogelijk om te verdubbelen op een of beide kaarten. Dit wordt ook wel
“double after split” genoemd en zorgt ervoor dat je voordeel stijgt met 0,12%.

 

Verdubbelen op 9/10/11 of op 10/11 alleen

Deze regel, ook wel de “Reno rules” genoemd, bepaalt dat je
alleen mag verdubbelen op een totaal van 10 of 11 (soms ook op 9, 10 en 11 – dit
komt in Europa vaker voor). Het zorgt ervoor dat er niet gedubbeld kan worden op
zachte handen zoals de zachte zeventien (aas-6), en is ongunstig voor de speler.
Door deze regel stijgt het huisvoordeel tussen de 0,09% (bij 8 stokken kaarten)
en 0,15% (1 stok kaarten) bij de 9-10-11 regel, en met 0,17% (8 stokken) en
0,26% (1 stok) bij de 10-11 regel. Deze getallen kunnen nog variëren,
afhankelijk van het gebruik van andere regels.

 

Verzekeren

Als de kaart van de dealer die met het plaatje naar boven
ligt (de upcard) een aas is, heeft de speler de mogelijkheid om zich te
verzekeren (ook wel “insurance” genoemd) tegen een mogelijke blackjack. Dit is
een zogenaamde sidebet die meestal de helft is van je originele inzet, en
wordt normaal geplaatst op een speciaal gedeelte van de tafel gemarkeerd met
“Insurance Pays 2 to 1”. Deze mogelijkheid wordt alleen aangeboden als de
zichtbare kaart van de dealer een aas is. Het idee achter deze inzet is dat er
een redelijk grote kans bestaat (bijna 33%) dat de tweede kaart van de dealer
een tien is, waardoor de dealer een blackjack zou hebben en bijna zeker wint.
Het is aantrekkelijk voor een speler (maar niet altijd slim) om zich te
verzekeren hiertegen, waardoor hij 2-op-1 krijgt uitbetaald als de dealer een
blackjack heeft. Je inzet op insurance gaat verloren als de dealer geen
blackjack heeft, maar de speler kan dan nog steeds winnen met zijn originele
inzet op zijn twee kaarten.

 

Vaak is insurance een slechte keuze, of de speler moet
kaarten tellen, waardoor hij weet hoeveel tienen of plaatjes er nog in de schoen
met kaarten zitten. Als je als speler weet dat meer dan een derde van de
overgebleven kaarten tienen moeten zijn, is het slim om in te zetten. In een
spel dat wordt gespeeld met een stok waar meerdere spelers aan deelnemen, is het
ook mogelijk om dit in te schatten door alleen de andere kaarten op tafel te
observeren. Als bij een eerste hand de dealer een aas heeft, zijn er nog 51
kaarten over in de stok, waarvan er 16 tien punten waard zijn. Als er dan
bijvoorbeeld twee spelers spelen, en geen van de spelers een tien heeft als een
van de eerste twee kaarten, betekent dat 16 van de 47 overgebleven kaarten een
waarde van 10 hebben. Dat is een grotere kans dan 33%, waardoor inzetten op
insurance erg gunstig is.

 

Soms betaalt de insurance ook als “even money” uit. Dit
houdt in dat als de dealer een aas heeft, maar de speler een blackjack heeft, de
speler er voor kan kiezen om zijn blackjack meteen 1-op-1 te laten uitbetalen.
Vaak is dit een slechte keuze omdat een van jouw kaarten al een tien is,
waardoor er in ieder geval al minder tienen in een stok kaarten over zijn.

 


Blackjack strategieën

 

De basisstrategie

De complete set van optimale beslissingen bij de eerste
hand staat bekend als de basisstrategie. Hieronder staat de strategie verwerkt
in een tabel. De strategie geldt bij de volgende regels:

         
Er moet gebruik worden gemaakt van 4 tot 8 stokken

         
De dealer moet passen bij een zachte 17

         
Je moet kunnen dubbelen bij elk paar kaarten

         
Dubbelen is toegestaan na splitsen

         
Alleen de originele inzet verlies je als de dealer blackjack heeft

         
Er moet een late surrender optie zijn.

 


Jouw hand

1e
kaart van de dealer

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A


Harde totaal (uitgezonderd paren)


17-20

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

16

S

S

S

S

S

H

H

SU

SU

SU

15

S

S

S

S

S

H

H

H

SU

H


13-14

S

S

S

S

S

H

H

H

H

H

12

H

H

S

S

S

H

H

H

H

H

11

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

H

10

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

H

H

9

H

Dh

Dh

Dh

Dh

H

H

H

H

H

5-8

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H


Soft totals

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A,8
A,9

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

A,7

S

Ds

Ds

Ds

Ds

S

S

H

H

H

A,6

H

Dh

Dh

Dh

Dh

H

H

H

H

H

A,4
A,5

H

H

Dh

Dh

Dh

H

H

H

H

H

A,2
A,3

H

H

H

Dh

Dh

H

H

H

H

H


Pairs

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A,A

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP


10,10

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

9,9

SP

SP

SP

SP

SP

S

SP

SP

S

S

8,8

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

7,7

SP

SP

SP

SP

SP

SP

H

H

H

H

6,6

SP

SP

SP

SP

SP

H

H

H

H

H

5,5

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

Dh

H

H

4,4

H

H

H

SP

SP

H

H

H

H

H

2,2
3,3

SP

SP

SP

SP

SP

SP

H

H

H

H


 


S

= Stand – Passen


H
= Hit – Kaart
erbij vragen


Dh
= Dubbelen (als dit
niet toegestaan is: kaart erbij)


Ds
= Dubbelen (als dit
niet toegestaan is: passen)


SP
= Splitten


SU
= Surrender

 

Card counting

In het verloop van het spel, zijn steeds meer kaarten
zichtbaar die gedeeld worden door de dealer. Als je goed observeert, kun je
bereken wat de kansen zijn om uiteindelijk een bepaalde kaart te krijgen, en zo
op verschillende manieren het spel in je voordeel proberen te beslissen.

         
De speler kan grotere inzetten maken als hij in het voordeel is. Als er
nog veel azen en tienen in een stok kaarten zitten, kan de speler zijn
basisinzet verhogen, omdat hij een grotere kans op een blackjack heeft dan
normaal.

         
De speler kan afwijken van de basisstrategie afhankelijk van de
samenstelling van de ongedeelde kaarten. Als er nog veel tienen in de stok
ongedeelde kaarten zitten, kan de speler sneller verdubbelen, aangezien de kans
hoger is om een sterke hand te maken.

 

Je kunt kaarten tellen door elke serie kaarten een punt te
geven (bijv. 1 punt voor 2 tot 5, 0 punten voor 6 tot 9, -1 punt voor tien tot
aas). Als er een kaart zichtbaar is, verreken je de score, startende op nul aan
het begin van de stok kaarten.

 

Afhankelijk van de blackjack regels in een willekeurig
casino, kan de basisstrategie het huisvoordeel terugdringen naar 1%. Het tellen
van kaarten, mits dit goed wordt gedaan, kan de speler zelfs een voordeel van 0
tot 2% geven op het huis.

 

Kaarten tellen is legaal en wordt niet gezien als vals
spelen. Casino’s hebben wel het recht spelers te verbannen van een tafel, met of
zonder reden, en kaarttellen wordt vaak opgegeven als een reden om iemand van
een tafel te verbannen. Het casino zal een speler informeren dat hij niet langer
welkom is bij het spel blackjack in het casino, en kan zelfs uit het casino
worden verwijderd. Spelers moeten voorzichtig zijn met het signaleren van het
tellen van kaarten, en altijd onthouden dat het gebruiken van elektronische
apparatuur en andere telapparaten wel als illegaal wordt beschouwd en je grotere
problemen kan opleveren.

 

Kaartafhankelijke strategieën

De basisstrategie gaat uit van het puntentotaal van een
speler en de zichtbare kaart van de dealer. Maar de ideale beslissing van een
speler kan afwijken afhankelijk van de samenstelling van zijn hand. Een speler
met bijvoorbeeld een 12 in totaal zou normaal gesproken moeten passen als hij
speelt tegen een dealer met 4 in totaal. Maar komen dezelfde handen voor in een
spel waar gebruik wordt gemaakt van een enkel stok kaarten, zou de speler er
juist een kaart bij moeten pakken als zijn hand bestaat uit een 10 en een 2. Dit
komt doordat de speler hier graag elke kaart ziet, behalve een tien. Maar de
tien die een speler al in zijn hand heeft, is al een tien minder in de stok
kaarten, waardoor de kans kleiner is dat hij nog een tien zal trekken bij een
nieuwe kaart.

 

EuropeanAdvBJ

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0 (from 0 votes)
Stem of voeg toe aanUitleg over het gebruik van deze icons :  Plaatsen/stemmen op NUjij Plaatsen/stemmen op eKudos Plaatsen/stemmen op MSN Reporter Plaatsen/stemmen op Digg Toevoegen aan Symbaloo Stumble it! Voeg dit artikel toe aan Del.icio.us Voeg toe aan je Google bladwijzers Abonneer je op de RSS-feed van deze site